ΓενικάStandard Graphic Pack:
 • Το τωρινό graphic pack χρησιμοποιείτε στους servers εξ αρχής.Graphic Pack καθορισμένα από τον χρήστη:
 • Το path που πρέπει να βάλετε, πρέπει να οδηγεί στον φάκελο που περιέχει το αρχείο 'travian.css' καθώς και τους φακέλους 'img', 'lang' και 'modules'.
 • Το path για ένα [U]εξωτερικό/U] Graphic Pack αρχίζει με http://
  Εξωτερικά είναι τα graphic packs που αποθηκεύονται στους servers στο internet. Παράδειγμα: http://www.travian.org/user/gpack/
 • To path για ένα τοπικό Graphic Pack αρχίζει με file:///
  Τοπικά είναι τα Graphic Packs που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.
  Παράδειγμα: file:///C:/Travian/gpack/ ή file:///home/myself/travian/gpack/Firefox (Έκδοση 1.5 και πάνω)

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιείσετε ένα τοπικό Graphic Pack πρέπει να συνδέσετε ένα άλλο αρχείο στο Firefox πρώτα, γιατί το Firefox δεν επιτρέπει την φόρτωση τοπικού περιεχομένου μέσω internet sites εξ ορισμού.

Κάντε τα Windows να δίχνουν τα κρυμένα αρχεία πρώτα:

Windows XP:
 1. Ανοίξτε τον Windows Explorer ή "My Computer", επιλέξτε "Tools" στο μενού και μετά επιλέξτε "Folder Options …"


 2. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε "View" στο πάνω μέρος. Σε αυτήν την σελίδα επιλέξτε το "Show hidden files and folders". Μετά επιβεβαιώστε με "OK".


Windows Vista:
 1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και εδώ επιλέξτε "Display and Customization"


 2. Εδώ επιλέξτε "Folder Options…" > "Show all files and folders"


 3. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε "View" από το μενού πάνω. Στην σελίδα αυτή επιλέξτε το "Show hidden files and folders". Τώρα επιβεβαιώστε πατώντας "OK".Για όλα τα λειτουργικά συστήματα:

Τώρα "κατεβάστε το αρχείο firefox_users.js.zip. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip χρησιμοποιόντας π.χ. WinZip, WinRar ή όποιο άλλο πρόγραμμα σε Mac/Linux. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα πρέπει να κάνετε copy το περιεχόμενο αρχείο (ονομαζόμενο "user.js") σε ένα άλλο φάκελο:


 • Windows XP:
  C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\RandomString.default\

 • Windows Vista:
  C:\Users\Username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\RandomString.default\

 • Mac:
  /Macintosh HD/Users/Username/Library/Application\ Support/Firefox/Profiles/RandomString.default/
  Ή ακόμα ποιο εύκολα:
  ~/Library/Application\ Support/Firefox/Profiles/RandomString.default/

 • Linux:
  ~/.mozilla/firefox ή ~/.mozilla/firefox-3.5Username: Το όνομα χρήστη που συνδέεστε στο PC/Mac σας
RandomString: Ένα τυχαία παραγόμενο string από αριθμούς και γράμματα διαφορετικό για κάθε χρήστη.

Τώρα πρέπει να επανεκκινήσετε το Firefox για να ενεργοποιηθούν οι νέες σας ρυθμίσεις.


Opera / Safari / Google Chrome / Άλλοι

Αυτοί οι browsers δεν επιτρέπουν την χρήση συνηθισμένων τοπικών graphic packs. Γι' αυτόν τον λόγο είτε πρέπει να τα έχετε σαν host σε άλλο website ή να τα χρησιμοποιήσετε σε ένα "localhost".Η εναλλακτική λύση στα τοπικά graphic packs: localhost (Opera Έκδοση 10 και πάνω / Safari / Google Chrome)

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα τοπικά αποθηκευμένα graphic packs χρησιμοποιόντας έναν borwser που δεν τα υποστηρίζει απευθείας, υπάρχει μια σχετικά απλή λύση: Apache HTTP Server. Είναι απλή γιατί δεν έχετε να κάνετε κάποια διαμόρφωση, απλά κάνετε εγκατάσταση ένα πρόγραμμα.

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε έναν τοπικό web server π.χ., localhost.


Windows:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα http://httpd.apache.org/download.cgi και κατεβάστε την έκδοση με αποκαλούμενη "best available version" με όνομα "Win32 Binary without crypto (no mod_ssl) (MSI Installer)"


 2. Εκτελέστε το αρχείο που κατεβάσατε και η εηκατάσταση του Apache θα ξεκινήσει. Με εξαίρεση στην σελίδα δυο (διαλέξτε "I accept the terms in the license agreement") απλά πρέπει να πατάτε "Next >" και στο τέλος "Finish".

 3. Τώρα κάντε copy το φάκελο graphic pack σε ένα από τους ακόλουθους καταλόγους (ανάλογα με την έκδοση των Windows):
  • Windows XP: C:\Programs\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\
  • Windows Vista: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs

  Το όνομα του φακέλου "Apache 2.2" μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοπική σας έκδοση. Εάν αλλάξετε τον τοπικό σας φάκελο κατά την εγκατάσταση πρέπει να μεταφέρετε το graphic pack σε αυτόν τον φάκελο φυσικά.Mac:
 1. Ανοίξτε το μενού Apple και επιλέξτε "System Preferences"


 2. Εδώ επιλέξτε "Sharing"


 3. Τώρα επιλέξτε το κουτί που ονομάζεται "Web-Sharing" και τελειώσατε.Opera 10:
 1. Επιπροσθέτως για να δημιουργήσετε το localhost πρέπει να το προσθέσετε στα έμπιστα web sites (trusted web sites). Γι' αυτό ανοίξτε το "Preferences" (σε Mac: Opera > Preferences ή απλά πατήστε ⌘ και , στο πληκτρολόγιό σας ταυτόχρονα).


 2. ΅Επιλέξτε "Advanced" στην μπάρα στο πάνω μέρος. Εδώ επιλέξτε "Security" στο αριστερό μέρος του μενού. Στον πίνακα επιλογών επιλέξτε "Trusted Web Sites…"


 3. Πατήστε "Add…" και πληκτρολογίστε "localhost" στην νέα σειρά.


 4. Για να αποθηκεύσετε τις νέες επιλογές κλείστε όλα τα παράθυρα διαλόγου πατόντας "ΟΚ" ή "Close" ανάλογα, για όλες τις αλλαγές. Μετά κάντε επανεκκίνηση το Opera.Στο Προφίλ σας στο Travian, στα Graphic Packs μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο path:
http://localhost/[Φάκελος Graphic Pack]
Το [Φάκελος Graphic Pack] είναι το όνομα του φακέλου που περιέχει το graphic pack σας, για παράδειγμα "travian_default".