Αγαπητοί παίκτες,

Σε μια προσπάθεια να οργανωθεί καλύτερα το φόρουμ μας και να διαβάζονται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι ιδέες σας, θα σας ζητούσαμε να αναρωτηθείτε τα παρακάτω 5 σημεία πριν να ανοίξετε καινούργιο τόπικ:

- Η ιδέα έχει ήδη αναφερθεί; Μπορείτε να το ελέγξετε κάνοντας μια αναζήτηση από το μενού στο μέρος της κεντρικής σελίδας του φόρουμ. Δεν έχει νόημα να συζητηθεί ξανά μια ιδέα που έχει αναφερθεί πριν σε αυτό το φόρουμ.

- Η ιδέα επιλύεται; Πάντα δουλέψτε όλα όσα απαιτούνται για να επιλύσετε την ιδέα σας, μην ανοίγετε νέο τόπικ πριν να έχετε όλα τα σημεία σε χαρτί. Πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε ότι οι κατασκευαστές μπορούν να την εφαρμόσουν στο παιχνίδι προτού να πρέπει να το λειτουργήσουν περισσότερο οι ίδιοι.

- Είναι η ιδέα ρεαλιστική; Το Travian παίζει κατά την διάρκεια των Ρωμαίων έτσι όλες οι ιδέες πρέπει να είναι από τότε και πρέπει να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε στη πραγματική ζωή.

- Είναι η ιδέα δίκαιη; Το Travian πρέπει να παραμείνει ισορροπημένο, κανένα μεγάλο πλεονέκτημα για 1 φυλή ή ισχυρά/δυνατά/φτηνά κτήρια και μονάδες.

- Είναι δυνατό να δημιουργηθεί; Οι κατασκευαστές δεν μπορούν να τα βάζουν όλα στο παιχνίδι. Πρέπει να κάνουν τα πράγματα στον υπολογιστή να εξετάσουν έτσι εάν η ιδέα σας είναι αδύνατο να δημιουργηθεί.

Επίσης, δεν γίνεται να προταθεί ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΦΥΛΗ!! Το Travian έχει 3 φυλές, 1 επίθεση, 1 άμυνα, 1 ισορροπημένη. Οι κατασκευαστές δεν θα δημιουργήσουν περισσότερες φυλές, θα μείνουν 3. Έτσι μπορείτε να κάνετε μια ιδέα που αναβαθμίζει μια υπάρχουσα φυλή αλλά όχι μια εξ ολοκλήρου νέα φυλή.

Ευχαριστούμε,
Η ομάδα του forum.